• Vrienden van

  Kennis maken met Vrienden Van Ventura

  De Vrienden Van Ventura (VVV) bestaat uit een groep mensen/bedrijven die de club een warm hart toedragen. Per jaar wordt € 50,00 betaald. Voor Ventura-leden bestaat de mogelijkheid om € 25,00 per jaar te betalen.

  Het geld wat aan de VVV betaald wordt, wordt gebruikt om de club te steunen bij zaken, die niet sport gerelateerd zijn, maar die wel noodzakelijk zijn binnen de verenging. Denk hierbij bv aan aanschaf of vervanging van keukenapparatuur, meubilair of geluidsapparatuur of denk aan reparaties/herstelwerkzaamheden.

  Van ieder VVV-lid wordt zijn/haar naam op een bordje geprint en dit komt in de kantine top het bord Vrienden Van Ventura te hangen.

  Bent u geïnteresseerd en wilt u de VVV steunen maak dan gebruik van het machtigingsformulier (door te klikken op de rode button hieronder). Dit kan ingeleverd worden bij de penningmeester of gemaild worden naar vriendenvan@venturasport.nl

 • Bericht namens de VVV commissie:

  Het is fijn om te weten, dat zoveel mensen de club steunen en het streven is natuurlijk, dat we er nog een bord bij kunnen maken! Van het geld, dat de leden van de VVV bijdragen worden regelmatig spullen aangeschaft, die de taken van vrijwilligers verlichten of die voor iedereen tot nut zijn. Zo zijn er het laatste jaar nieuwe spullen voor de kinderspeelhoek gekocht, is er een computer voor de geluidsinstallatie gekocht en is er een machine voor het verwijderen van onkruid aangeschaft.

  Iedereen die een idee heeft om iets aan te schaffen, met als voorwaarde, dat het niet sport gerelateerd is ( geen palen, ballen, jeu de boules artikelen) is welkom om dat voor te leggen aan de commissieleden van de VVV:

  Rien Hamerslag
  Ab van Prooijen
  Els Goedegebuur