COVID Updates – V.S.

Beste Leden,

Naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe maatregelen welke op maandag 28 september zijn aangekondigd door het kabinet zijn wij genoodzaakt om namens Ventura Sport de nieuwe richtlijnen te volgen. 

Vanaf dinsdag 29 september bij Ventura Sport:
– alleen trainen zonder publiek
– alleen wedstrijden zonder publiek
– alleen Jeu de Boules zonder publiek 
– de kantine blijft gesloten, met uitzondering van het toilet bij nood.
– het terrein is alleen toegankelijk voor vrijwilligers en spelers.
– voor uitwedstrijden gelden dezelfde maatregelen; gelet op noodzakelijk vervoer geeft het bestuur uiterlijk a.s. donderdag de richtlijnen voor chauffeurs/ouders.

Met betrekking tot uitwedstrijden geldt het volgende advies:
– Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
– We willen het aantal chauffeurs minimaliseren en willen aansturen op maximaal 3 chauffeurs per team (F, E teams) en maximaal 4 chauffeurs per team (B,C,D).

Deze maatregelen gelden zonder tegenbericht voor een periode van 3 weken. Verder attenderen we iedereen er hierbij nogmaals op de algemene hygiëne maatregelen. 

We willen iedereen vragen dit bericht verder te delen onder onze leden, trainers, coaches en vrijwilligers.

Dank voor jullie begrip en medewerking.
Bij vragen gelieve contact op te nemen met trainers, coaches of het bestuur.

Blijf veilig, sportieve groet,
Het bestuur
.