• De VVV heeft er de afgelopen maanden weer een aantal nieuwe leden bij gekregen, waar we natuurlijk
  heel blij mee zijn. De namen van: Robin Batenburg, Sanne Buitendijk, Jacob Troost, Sam van Dijk,
  Marlijn Schaap, Leanne Brugts en Ylse Batenburg zijn toegevoegd op het bord in de kantine.

  Het is fijn om te weten, dat zoveel mensen de club steunen en het streven is natuurlijk, dat we er nog
  een bord bij kunnen maken!
  Van het geld, dat de leden van de VVV bijdragen, worden regelmatig spullen aangeschaft, die de taken
  van vrijwilligers verlichten of die voor iedereen tot nut zijn.
  Zo zijn er het laatste jaar nieuwe spullen voor de kinderspeelhoek gekocht, is er een computer voor de
  geluidsinstallatie gekocht en is er een machine voor het verwijderen van onkruid aangeschaft.

  Iedereen die een idee heeft om iets aan te schaffen, met als voorwaarde, dat het niet sport gerelateerd
  is (geen palen, ballen, jeu de boules artikelen) is welkom om dat voor te leggen aan de
  commissieleden van de VVV:
  Rien Hamerslag
  Ab van Prooijen
  Els Goedegebuur