• AVG-verklaring

 •  S.V. Ventura Sport

  Dit is de privacyverklaring van SV VENTURA SPORT, gevestigd te Sportlaan 20, Strijen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321212, hierna te noemen: `de Vereniging`.

  Grondslag en achtergrond

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan bestuurvs@gmail.com

  De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid, of anderszins relatie bent van de vereniging. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Doel?

  Welke persoonsgegevens?

  Betrokken commissies/personen met toegang tot de informatie

  Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatsovereenkomst

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Pasfoto (alleen van toepassing bij KNKV spelerskaart)
  • Secretariaat
  • Penningmeester
  • Technische Commissie (TC)
  • Activiteitencommissie
  • Extern: KNKV (sportlink app)

  • Secretariaat
  • Penningmeester
  • Technische Commissie (TC)
  • Activiteitencommissie
  • Extern: KNKV (sportlink app)

  Administratie lidmaatschap

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bank- en betaalgegevens
  • Secretariaat
  • Penningmeester

   

  • Secretariaat
  • Penningmeester

  Het verrichten en versturen van aankopen (bijv. trainingspak)

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bank- en betaalgegevens
  • (Kleding)maat
  • Producent
  • Vervoerder (alleen adres)
  • Bestuur
  • Kledingcommissie
   
  • Producent
  • Vervoerder (alleen adres)
  • Bestuur
  • Kledingcommissie

  Het plaatsen van digitale berichten op de website en KNKV (sportlink) app

  en het versturen van digitale berichten via de nieuwsbrief

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • E-marketingtools
  • Bestuur
  • Commissies
  • Bezoeker website Ventura Sport
   
  • E-marketingtools
  • Bestuur
  • Commissies
  • Bezoeker website Ventura Sport

  Communicatie en verwerking van sponsorovereenkomsten/ overeenkomsten met derde partijen (zo ook Vrienden van Ventura Sport)

  • (Bedrijfs)gegevens sponsor/externe
  • Voor- en achternaam sponsor/externe
  • E-mailadres sponsor/externe
  • Bank- en betaalgegevens sponsor/externe*
  • KNKV (sportlink)
  • Vrienden van Ventura Sport
  • Bestuur
  • Secretariaat
  • Penningmeester

   

  • KNKV (sportlink)
  • Vrienden van Ventura Sport
  • Bestuur
  • Secretariaat
  • Penningmeester

   

  *alleen penningmeester

  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

  • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies blz. 2)
  • IP-gegevens
  • Website beheer
  • Analytics tools
   
  • Website beheer
  • Analytics tools

  Ter benadering na beëndiging lidmaatschap. Bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bestuur
  • Commissies

   

  • Bestuur
  • Commissies

  Bewaartermijn

  De vereniging zal uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en gebruiken om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel nemen wij de stelling in dat uw gegevens ten minste 7 jaar bewaard blijven en zonder uw tegenbericht voor historische doeleinden blijvend worden bewaard.

  Online omgeving / Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We kunnen gebruik maken van cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Links naar andere websites / online omgeving

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Akkoord

  Door uw in kennis te stellen van bovenstaande neemt de vereniging aan dat u akkoord gaat met de privacyverklaring, alsmede met de verwerking van de volgende gegevens:

  • Het registreren en gebruiken van mijn e-mailadres om de nieuwsbrief en andere belangrijke communicatie betreffende de verenging naartoe te versturen;
  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij en/of van mijn zoon/dochter/pupil op onze website, social media, Apps of andere PR-locaties;
  • Het beschikbaar stellen van mijn naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres aan vrijwilligers/derden van de vereniging zodat zij mij kunnen benaderen voor vereniging gerelateerde activiteiten;
  • Het beschikbaar stellen van mijn NAW en bankgegevens aan de ledenadministratie voor het incasseren van de contributiegelden;
  • Het gebruiken van mijn (pas-, team-)foto in de sportlink app, op onze website, in de kantine;
  • Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis;
  • Indien extern contact: het beschikbaar stellen van NAW, bedrijfsgegevens om de overeenkomst tussen u en vereniging te kunnen uitoefenen.

   Wij danken u als bestuur voor uw medewerking aan het privacy beleid van de vereniging.

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens):

  Het bestuur:                 bestuurvs@gmail.com